Menu
Your Cart

Điều khoản và sử dụng

- Điều khoản sử dụng website: Congtystandee.com với website của chúng tôi là website đặt hàng mua bán trực tuyến. Tất cả quý khách hàng đều có thể tạo 1 tài khoản để giao dịch đặt hàng trực. 

- Với tất cả thông tin đăng kí đặt hàng phải rõ ràng minh bạch.