Các loại sản phẩm in ấn có thể làm standee.

Sau đây Quảng Cáo PDCA sẽ liệt kê ra các sản phẩm có thể sử dụng làm standee

1. Standee cao cấp:

- Vải silk, Canvas, Backlist film

Ưu điểm: Đẹp cao cấp.
Nhược điểm: Chi phí cao tốc độ sản xuất hạn chế

2. Standee bình thường:

- PP trong nhà, PP ngoài trời, Decal sữa

Ưu điểm: Nhanh rẻ chi phí vừa phải và sản xuất nhiều hàng loạt

Nhược điểm: Chưa bộc lộ hết vẻ được của sản phẩm tuyệt đối

3. Standee dạng thấp tiết kiệm chi phí:

- Bạt hiflex 3.2zem, bạt hiflex 3.6zem, Bạt hiflex xám

Ưu điểm: Chi phí rẻ dễ sản xuất

Nhược điểm: Không đẹp hạn chế trong quảng cáo không làm nổi bật được sản phẩm